...

Att verka för att sprida konst och kultur och förvandla vardagen.

Att måla är att finna sig själv – i den inspirativa leken glömmer man sig själv – förvandlar i små steg världen som vi kände den – och man finner ständigt – ny okänd terräng – att utforska. Det ligger ett mäktigt skifte att bortanför kontroll och arbete – i leken söka behärskning – från ett inre centrum av lust. Det är skillnaden mellan tvång och lust – mellan jobb och upptäcktsfärd – mellan vardag och äventyr.

Detta leder vidare till okända världar – och fantastiska upptäckter och erfarenheter – på många olika plan som integreras holistiskt – som kan och kommer implementeras i livet- och i vardagen. Utmaningen består delvis i att gå från ett begränsat, tankefokuserat, analytiskt sätt att göra saker – till att börja hantera helheter där allting integreras i ögonblicket.

Konsten kräver denna hantering och är en bra lärare. Pianisten, akvarellmålaren, artister av olika slag – finns i ögonblicket – där alla processer hanteras samtidigt. Mästare lär sig snarare att hantera pausen i musiken än att slå på tangenterna, eller övergångarna, ur-sparningar och omvänt seende i målningen. Artister finns oftast till i själva dynamiska övergångarna och närvaron i sitt konstutövande.

De riktigt stora förmedlar en känsla av mening och nya dimensioner som folk kan relatera till – även om det är före sin tid.

Missionen är att initiera, uppmuntra och föra denna process framåt – tills allting går av sig själv. Målandet står naturligtvis i centrum – men även samtal – utställningar – musik – föredrag. Allting som för processen framåt är välkommet. Det är att ge tillbaka – och föra vidare – söka nya marker – och spännande möten vid lägereldarna som är vår tillfälliga värld där det snart är dags för uppbrott igen.

Människan är i grunden gjord för rörelse – så även den kreativa människan. Efterhand ersätts tryggheten i det invanda och statiska – med en ny säkerhet i den ständiga rörelsen framåt med okända skatter.

Allting förvandlas nu – människan förändras i grunden – det är inte så mycket att följa vinden – det är mer som att – vara vinden.

Jovis Ateljé – vill vara en del – av den utvecklingen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.