...

Visionen med målarkurserna har utvecklats över tid – över flera år faktiskt.

Den har färdats genom alla möten och drömmar sin vi haft – och liksom livet självt – har det uppstått något levande ur alla kombinationerna – som vaggats. Ur alla de kalejdoskopiska drömmarna – alla oväntade möten – mellan dröm och vakenhet – i minnen som dröjer sig kvar och blandas med annat – har en vision börjat formas och leva.

Det finns en klar och tydlig längtan efter… mer…. som matchar tidsandan vi lever i.

Vi står mellan två epoker – det ideologiska, kollektiva, statiska 1900-talet och 2000-talet som ännu inte fått en form än men som kännetecknas av holistik, individ i sammanhang, rörelse och nätverk. De gamla auktoriteterna och det som vi trodde på faller i allt snabbare takt.

Tänk om man kunde föra in det här temat mer och mer på målarresorna – och göra det hela till en slags – Magical Mystery Tour – där man i den konstnärliga processen utforskar vår nya tid och oss själva i sammanhanget. Att ansluta den konstnärliga processen – mer och mer – till temat i vår tid – i kanske en verkligare verklighet – är visionen för Jovis Målarkurser. Det är som alltid – kaos och förändring – men samtidigt ett sökande efter lagbundenheter och behärskning. Nya dynamiska former istället för de gamla statiska.

Det som vi närmar oss nu är ökad rörelse, istället för schack så är det jonglering som gäller, rörliga referensramar, ett inre och yttre sökande efter röda trådar, möten i natten vid lägereldar… Framtidens tidsanda är inte relativistisk utan ett sökande efter lagbundenheter – precis som den konstnärliga processen. Livet självt kommer vara ett konstverk i framtiden – vi själva är vårt främsta konstverk.

Allt berikas i poesin – av alla märkliga och sällsamma möten – ofta helt oväntade – som sker. Det händer så mycket att tanken nästan svindlar – det är verkliga en övergångstid med historiska förvandlingar – där vill Jovis Ateljé vara med på ett hörn.

Välkommen att hänga med på vårt gemensamma – Äventyr…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.