...

Mickan Sandelin – Portfolio

Konstnär Mickan Sandelin – Jovis Ateljé – Akvarell – Akryl – Olja – Tempera – Kol – Lavering – Collage
Ett urval ur flera års produktion. Beställningar tas emot i många olika tekniker – akvarell – akryl – olja – tempera – kol – lavering – collage etc. Porträtt – Landskap – alla motiv.
Det är enklare och billigare än ni kanske tror! En underbar gåva – sprider värme och en stämnings-spridare i rummen med vacker ljussättning med flera spottar!
Kontakta mig gärna! Mickan

Mickan Sandelin – Portfolio – Olja

Mickan Sandelin – Portfolio – Akryl

Mickan Sandelin – Portfolio – Akvarell

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.