...

Konsten kultiverar och utvecklar på olika områden.
Man skulle egentligen kunna säga att konsten är ett erkännande och att det vackra är lagbundet, dynamiskt och har en funktionell aspekt. Det vackra och konstfulla är funktionellt på många plan – och ofta billigare – med mer mening. Meningen med livet är just att förverkligas integrerat med praktisk produktion. Konsten är att förena de här två sakerna. Fula lösningar – materiella och immateriella – ger alltid dåliga effekter och katastrofala spin-offs.

Vad är konst?

I dagens relativistiska tid anses väl konst  vara allting – vilka effekter som helst – definieras nuförtiden som konst – men det är inte sant. Det finns en skillnad mellan ren sensation och effekt – och ett medvetet sökande efter lagbundenheter – med många olika anslutningar – och förfining i en löpande process.

Konst är det som finns bortom materiella, primärt kvantitativa sammanhang – med fula praktiska lösningar. Konst är förmågan att hantera holistiska, kvalitativa sammanhang och förfina dem i processen – med mer dynamik och högre mening.

Konst är – med andra ord – vägen från Egot – i en begränsad dualistisk kontext – till ett ädlare Jag – i en oändlig, holistisk kontext – vårt sanna – Äventyr.

Detta är vår vision med Jovis Målarkurser.

Att genom små steg – förändra och förvandla – det givna – expandera referensramarna utåt – med ett ständigt sökande efter lagbundenheterna i tillvaron. Vardag utan konst är en normalitetens skräck-kammare. Det är konsten som implementerar och ger syfte, mening och sammanhang i vår praktiska utilistiska vardag – som ger nya vyer – och spännande spår.

Nästa kaninhål kan förändra allt – utan att man visste om det – när allting började.
Det var en gång…

Egentligen är alla ute efter det där fantastiska Äventyret – det levande livet – som alla vet finns därute någonstans att hitta – om man söker och försöker. När man kommer tillbaka efter sitt Äventyr igen – ser man inte saker från samma plats igen – man är förvandlad – och nästa Äventyr väntar – bara runt hörnet – när man minst anar det.

Äventyret bara fortsätter…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.